Kontakt

Ceník revizních prací

Orientační ceny:

Elektroinstalace (byt)

od 1000 Kč

Elektroinstalace (rodinný dům)

od 2000 Kč

Větší objekt (více rozvaděčů)

70 Kč za obvod (jistič)

Revize systému ochrany před bleskem (hromosvodu)

do 2 svodů 1000 Kč každý další svod 250 Kč za svod

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů

50 Kč – 100 Kč za kus dle množství a třídy

Připojení domácích jednofázových elektrospotřebičů

130 Kč za kus

Připojení domácích třífázových elektrospotřebičů

210 Kč za kus

CENÍK REVIZNÍCH PRACÍ

při provádění pravidelných, periodických revizí není účtováno cestovné

 

Text

Mj

Jed.cena

 Zjištění stavu přípojkové skříně

kus

80,00

 rozvaděče do 10 přístrojů

kus

95,00

 rozv. nad 10 do 30 přístrojů

kus

160,00

rozv. nad 30 přístrojů

kus

230,00

 okruhu do 5 vývodů

okr

40,00

 okruhu o 6 - 10 vývodech

okr

60,00

 okruhu nad 10 vývodů

okr

90,00

Měř. Ri na přívodu do rozv., příp.skříně apod.

měř

15,00

Měř.Ri okruhu celého rozvaděče

měř

20,00

Měř.Ri vnitř. zapojení rozvaděče

měř

13,00

Měř.Ri na okruhu do 5 vývodů

měř

10,00

Měř.Ri na okruhu od 6 - 10 vývodů

měř

15,00

Měř.Ri na okruhu nad 10 vývodů

měř

20,00

Měř.Ri v okruhu napáj. z trafa

měř

10,00

Měř.Ri nebo Iun spotřebiče

měř

15,00

Měření impedance vypínací smyčky

měř

10,00

Měř.zemního přechodového odporu uzemnění

měř

85,00

Měř.přech.odporu pospojení nebo odporu PE

měř

20,00

Prověř.ochrany proudovým nebo napěť.chráničem

měř

35,00

Měření krokového nebo dotykového napětí

měř

40,00

Měření základních el. veličin (U,I,A,..)

měř

5,00

Zjištění sledu fází

měř

25,00

Kontrola funkce hlídače izolačního stavu

hlíd

10,00

Měření izolačního stavu podlahy

měř

40,00

Měření povrchové teploty předmětů

měř

20,00

Vypnutí vedení, zajištění, označení

kus

30,00

Zjištění cíle neoznačeného okruhu

kus

25,00

Demont. a mont. krytu v přípojkové skříni

kus

30,00

Demont.a mont. krytu rozvaděče, rozvodnice

kus

35,00

Demont. a mont. zkušební svorky uzemnění

kus

30,00

Demont.a mont.elektroměr.desky deskové rozvodnice

kus

75,00

Demont a mont. krytu přístroje, spotřebiče, krab.

kus

20,00

Seřízení a nastavení nadproud. ochrany

kus

19,00

Zpracování, studium a vyp.revize při ceně revize do 1000,-Kč

   30%

 

Zpracování, studium a vyp.revize při ceně revize do 2 000,-Kč

   25%

 

Zpracování, studium a vyp.revize při ceně revize nad 2 000,-Kč

   20%

 
Antonín Nosek
Kontakt Vrchlického 1035
508 01 Hořice
Kontakt +420 777 621 771
Kontakt Antonin.Nosek@seznam.cz

Kudy k nám

Odkazy